Сумська обл., Білопільський район, м. Білопілля.UA

Структура тарифів

Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії
Комунального підприємства Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"


Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"


Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії
Комунального підприємства Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"


Розрахунок тарифів на теплову енергію
Комунального підприємства Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення, що надається населенню
Комунальним підприємством Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"

 

 

 

Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії
Комунального підприємства Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"

без ПДВ

№ з/п Показники Одиниця виміру Сумарні середньозважені показники на плановий період 2019 рік Плановий період 2019 рік
Виробництво теплової енергії для потреб населення Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ Виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів
1 2 3 4 5 6 7
1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис. грн 25 498,11 17 542,25 7 125,71 830,15
1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: тис. грн 20 650,97 14 207,51 5 771,13 672,34
1.1.1 паливо тис. грн 20 449,87 14 069,15 5 714,93 665,79
1.1.2 електроенергія тис. грн 168,57 115,97 47,11 5,49
1.1.3 покупна теплова енергія тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок, у тому числі: тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1 паливо тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.2 електроенергія тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.3 решта витрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис. грн 32,54 22,39 9,09 1,06
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 2 277,68 1 567,01 636,52 74,15
1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: тис. грн 659,74 453,89 184,37 21,48
1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн 501,09 344,74 140,03 16,31
1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн 120,12 82,64 33,57 3,91
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 38,53 26,50 10,77 1,25
1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис. грн 1 909,71 1 313,85 533,69 62,17
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 1 304,96 897,79 364,69 42,49
1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 287,09 197,51 80,23 9,35
1.4.3 інші витрати тис. грн 317,66 218,54 88,77 10,34
2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис. грн 877,65 603,81 245,27 28,57
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 553,20 380,59 154,60 18,01
2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 121,70 83,73 34,01 3,96
2.3 інші витрати тис. грн 202,76 139,49 56,66 6,60
3 Інші операційні витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість тис. грн 26 375,76 18 146,06 7 370,98 858,72
6 Витрати на покриття втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 податок на прибуток тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 інше використання прибутку тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами тис. грн 26 375,76 18 146,06 7 370,98 858,72
9 Тарифи на виробництво теплової енергії грн/Гкал 1471,71 1471,71 1471,71 1471,71
10 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 17 921,87 12 329,93 5 008,45 583,49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"
без ПДВ​
№ з/п Показники Одиниця виміру Сумарні середньозважені показники на плановий період 2018 рік Усього
Транспортування теплової енергії для потреб населення Транспортування теплової енергії для потреб бюджетних установ Транспортування теплової енергії для потреб інших споживачів
1 2 3 4 5 6 7
1 Виробнича собівартість, у тому числі: тис. грн 1 751,46 1 204,98 489,46 57,02
1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: тис. грн 1 172,98 806,99 327,80 38,19
1.1.1 електроенергія тис. грн 950,77 654,11 265,70 30,95
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення тис. грн 203,93 140,30 56,99 6,64
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис. грн 18,28 12,58 5,11 0,60
1.2 Прямі витрати на оплату праці тис. грн 265,35 182,55 74,15 8,64
1.3 Інші прямі витрати, у тому числі: тис. грн 181,96 125,19 50,85 5,92
1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн 58,38 40,16 16,31 1,90
1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн 113,56 78,12 31,73 3,70
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 10,03 6,90 2,80 0,33
1.4 Загальновиробничі витрати, у тому числі: тис. грн 131,18 90,25 36,66 4,27
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 89,64 61,67 25,05 2,92
1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 19,72 13,57 5,51 0,64
1.4.3 інші витрати тис. грн 21,82 15,01 6,10 0,71
2 Адміністративні витрати, у тому числі: тис. грн 60,29 41,48 16,85 1,96
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 38,00 26,14 10,62 1,24
2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 8,36 5,75 2,34 0,27
2.3 інші витрати тис. грн 13,93 9,58 3,89 0,45
3 Інші операційні витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість тис. грн 1 811,75 1 246,45 506,31 58,99
6 Витрати на покриття втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: тис. грн 396,99 273,12 110,94 12,92
7.1 податок на прибуток тис. грн 71,46 49,16 19,97 2,33
7.2 дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 325,53 223,96 90,97 10,60
7.5 інше використання прибутку тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами тис. грн 2 208,74 1 519,57 617,25 71,91
9 Тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 123,24 123,24 123,24 123,24
10 Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, у т.ч.: Гкал 20 829,16 14 330,09 5 820,92 678,14
10.1 власної теплової енергії Гкал 20 829,16 14 330,09 5 820,92 678,14
10.2 теплоенергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, всього, у т.ч.: Гкал 2 449,05 1 684,90 684,41 79,73
11.1 власної теплової енергії Гкал 2 449,05 1 684,90 684,41 79,73
11.2 теплової енергії інших власників Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у т.ч.: Гкал 18 380,11 12 645,19 5 136,51 598,41
12.1 господарські потреби ліцензованої діяльності Гкал 458,24 315,26 128,06 14,92
12.2 корисний відпуск теплової енергії інших власників Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3 Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам Гкал 17 921,87 12 329,93 5 008,45 583,49

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії
Комунального підприємства Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"
без ПДВ​
№ з/п Показники Одиниця виміру Усього
Сумарні середньозважені показники на плановий період 2018 рік Постачання теплової енергії для потреб населення Постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ Постачання теплової енергії для потреб інших споживачів
1 2 3 4 5 6 7
1 Виробнича собівартість, у тому числі: тис. грн 301,10 207,15 84,15 9,80
1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн 3,96 2,72 1,11 0,13
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 223,40 153,69 62,43 7,27
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: тис. грн 51,19 35,22 14,31 1,67
1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн 49,15 33,81 13,73 1,60
1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 2,04 1,41 0,57 0,07
1.4 Загальновиробничі витрати, у тому числі: тис. грн 22,55 15,51 6,30 0,73
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 15,41 10,60 4,31 0,50
1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 3,39 2,33 0,95 0,11
1.4.3 інші витрати тис. грн 3,75 2,58 1,05 0,12
2 Адміністративні витрати, у тому числі: тис. грн 10,36 7,13 2,90 0,34
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 6,53 4,49 1,83 0,21
2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 1,44 0,99 0,40 0,05
2.3 інші витрати тис. грн 2,39 1,65 0,67 0,08
3 Інші операційні витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість тис. грн 311,46 214,28 87,04 10,14
6 Витрати на покриття втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 податок на прибуток тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 інше використання прибутку тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами тис. грн 311,46 214,28 87,04 10,14
9 Тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 17,38 17,38 17,38 17,38
10 Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, у тому числі на потреби: Гкал 17 921,87 12 329,93 5 008,45 583,49

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок тарифів на теплову енергію
Комунального підприємства Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"
без ПДВ​
№ з/п Найменування показника Одиниця виміру Сумарні та середньозва-жені показники На потреби споживачів:
населення бюджетних установ інших споживачів
1 2 3 4 5 6 7
1 Тариф на виробництво теплової енергії, у т.ч.: грн/Гкал 1 471,71 1 471,71 1 471,71 1 471,71
1.1 повна планова собівартість виробництва теплової енергії грн/Гкал 1 471,71 1 471,71 1 471,71 1 471,71
1.2 витрати на покриття втрат грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 плановий прибуток грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Тариф на транспортування теплової енергії , у т.ч.: грн/Гкал 123,24 123,24 123,24 123,24
2.1 повна планова собівартість транспортування теплової енергії грн/Гкал 101,09 101,09 101,09 101,09
2.2 витрати на покриття втрат грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 плановий прибуток грн/Гкал 22,15 22,15 22,15 22,15
3 Тариф на постачання теплової енергії, у т.ч.: грн/Гкал 17,38 17,38 17,38 17,38
3.1 повна планова собівартість постачання теплової енергії грн/Гкал 17,38 17,38 17,38 17,38
3.2 витрати на покриття втрат грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 плановий прибуток грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Тариф на теплову енергію, у т.ч.: грн/Гкал 1 612,33 1 612,33 1 612,33 1 612,33
4.1 повна планова собівартість теплової енергії грн/Гкал 1 590,18 1 590,18 1 590,18 1 590,18
4.2 витрати на покриття втрат грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 плановий прибуток грн/Гкал 22,15 22,15 22,15 22,15
5 Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, у тому числі: тис. грн 28 895,96 19 879,91 8 075,27 940,77
5.1 повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тис. грн 28 498,98 19 606,79 7 964,33 927,85
5.2 витрати на покриття втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тис. грн 396,99 273,12 110,94 12,92
6 Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, у т.ч.: тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 витрати на покриття втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Плановий корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, у т.ч.: Гкал 17 921,87 12 329,93 5 008,45 583,49
7.1 корисний відпуск теплової енергії власним споживачам Гкал 17 921,87 12 329,93 5 008,45 583,49
7.2 корисний відпуск теплової енергії інших власників Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 
 
 
 
 
 
Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення, що надається населенню
Комунальним підприємством Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля"
 
№ з/п Назва показника Послуга з централізованого опалення
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
грн/Гкал грн/м2 на рік
1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення 1590,180 247,830
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.: 8,120 1,266
2.1 витрати на оплату праці 6,656 1,037
2.2 внески на соціальні заходи 1,464 0,228
2.3 інші витрати абонентської служби 0,000 0,000
3 Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки x x
4 Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води x x
5 Решта витрат, крім послуг банку 4,941 0,770
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1603,242 249,866
7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 22,15 3,45
7.1. прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення 22,15 3,45
7.2. плановий прибуток на послугу, усього, у т.ч.: 0,00 0,00
  чистий прибуток 0,00 0,00
  податок на прибуток 0,00 0,00
8 Послуги банку 28,110 4,381
9 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1631,35 254,25
10 Плановані тарифи на послуги 1653,50 257,70
11 Податок на додану вартість 330,70 51,54
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1984,20 309,24
13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ х 50,09
14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 187 187